onsdag 13. juli 2016

"Drømmen om Amerika" av Odd Sverre Aasbø

Drømmen om Amerika
- Fra vikingferd til Super Bowl
Odd Sverre Aasbø
Dokumentar
Aktive Fredsforlag
250 sider
2016

Odd Sverre Aasbø (f. 1965) trådde sine barnesko i Arendal, men har vært bosatt i Risør i 30 år. Jobben hans som kommunikasjonsrådgiver i Delta gjør at han de siste 16 årene har ukependlet mellom Risør og Oslo. Odd Sverre er gift, har to barn og to barnebarn. Hans store lidenskap og interesse er USA. Et land han har besøkt en rekke ganger. "Drømmen om Amerika" er hans tredje utgivelse. Fra før har han to lokalhistoriske bøker på samvittigheten: "Optimisme, begeistring og pågangsmot" og "Idrett i Risør, før og nå".

Det finnes ikke noen formel på Amerika. Ingen enkel måte å definere landet eller dets innbyggere på. Men skal man alikevel gjøre et forsøk, må det være å si, at USA er kontrastenes land. Stedet med ubegripelig rikdom, skjønnhet og glamour. Stedet, hvor drømmer kan bli til virkelighet, og hvor trærne vokser helt inn i himmelen. Men samtidig også stedet hvor millioner lever under fattigdomsgrensen. Det er landet som på godt og vondt setter den internasjonale dagsordenen, både politisk, økonomisk og kulturelt. Og landet, hvis president kalles for verdens mektigste mann.

Drømmen om å lykkes, som er en av grunnpilarene i den amerikanske selvoppfattelsen, blir kanskje sjeldnere til virkelighet enn tidligere. Ikke desto mindre er den fortsatt drivkraften for mange og en kilde til inspirasjon for mennesker overalt på jorden.

Amerika har gjennom alle tider fascinert oss nordmenn. Ser man bort fra Svartedauen tilbake på 1300-tallet er det ingen hendelse, verken før eller siden, som har preget det norske samfunnet på samme måte som masseutvandringen til Amerika utover på 1800-tallet. Halvparten av Norges befolkning reiste over Atlanterhavet i løpet av relativt få år. Noe som har skapt et helt spesielt bånd mellom det norske og det amerikanske samfunnet.

Det er ingen tvil om at det er klare likhetstrekk mellom dagens flyktningestrøm til Norge og 1800-tallets flyktningestrøm fra Norge. Den gang dro emigrantene fra fattigdom eller religiøs forfølgelse, for å få et bedre liv i Amerika. I dag drar flyktninger fra krigsherjede land i fattige omgivelser og religiøs forfølgelse til Norge, for å skape en bedre fremtid for seg og sin familie.

"Drømmen om Amerika" lar sine lesere bli kjent med den norskamerikanske historien på en helt ny måte.

Boken gir et enestående innblikk i den norskamerikanske historien fra år 1000 og frem til i dag. Den er ment som et bidrag for å øke vår nysgjerrighet for den norskamerikanske historien, samt gi et lite innblikk i det nære forholdet og de mange kontaktpunktene som har vært.

I følge offisielle tall bor det i dag mer enn 300 millioner mennesker i USA. Av disse regner man at rundt fem millioner har norske røtter. Emigrasjonen skal ta æren for vårt spesielle forhold, men samtidig er det ikke til å stikke under en stol at påvirkningen i gamlelandet har vært vel så stor på andre områder. Da snakker vi spesielt om områder som film, reklame, TV og musikk. Vi snakker om den totale kulturelle påvirkningen. Hovedsakelig fra Amerika til Norge, men også til en viss grad den andre veien.

Forfatterens mål er at boken skal sees på som en morsom, kanskje litt rar, men forhåpentligvis spennende reise i farvannet mellom Norge og USA. Rett og slett et enkelt og litt snodig skråblikk på noen av de mange treffpunktene de to landene har hatt gjennom historien.

Boken er ikke ment som et dyptgående forskningsbasert oppslagsverk, og sannsynligvis er det heller tvilsomt om man kan trekke noen voldsomme vitenskapelige konklusjoner ut av den. Derfor tar forfatteren heller ikke mål av seg å beskrive den hele og fulle sannheten. Han vil kun gi en liten smakebit av hendelser som har vært med på å skape et forhold få andre land kan vise til. Husk at for de fleste nordmenn har USA gjennom årene blitt noe langt mer enn bare et land. USA er blitt en myte.

Forfatteren skriver at han lenge har hatt lyst til å skrive en bok om det lange og nære forholdet mellom USA og Norge. En bok som tar for seg den lange og spennende historien om forholdet mellom våre to nasjoner, og på den måten gjøre et forsøk på å beskrive noen av de mange kontaktpunktene som har vært opp gjennom historien. Jeg synes at han langt på vei har lykkes med sine ambisjoner. Historien han skriver om er nemlig både verdifull og viktig, men fremfor alt er den engasjerende og spennende.

Gjennom hele boken kommer det tydelig frem at han både beundrer og elsker USA, selv om han samtidig ser at mye som skjer der er feil. Veldig feil. Han skriver at han aldri har forstått seg på deres snodige straffeutmålinger eller deres berettigelse av dødsstraff. Han respekterer heller ikke landets absurde våpenlovgivninger. Når det i dagens USA faktisk finnes flere fengsel enn det finnes college og universitet, er det noe som er alvorlig galt. Når barn helt nede i tre-fireårs alderen på den amerikanske landsbygda lærer hvordan de skal håndtere et våpen, og den amerikanske våpenlobbyen hevder at våpen kun beskytter dem mot kriminelle, er det noe som er steingalt. Men det mest skremmende er kanskje at innbyggerne i USA blir stadig mindre interessert i våpenkontroll. Ifølge offentlige rapporter har antall våpen pr innbygger doblet seg siden 1968. Fra vårt norske ståsted blir dette helt ubegripelig og skremmende.

Det har alltid vært sterke bånd som knytter Norge til USA, men dessverre virker nordmenns generelle innsikt å være relativt overfladisk. I "Drømmen om Amerika" tar Odd Sverre Aasbø oss med på en guidet rundtur med kjente og ukjente skikkelser, minnesmerker og hendelser som har påvirket forholdet vårt.

I boken finner du både spennende historie, fordypningsstoff, reisetips og garantert noe folk vil trekke på smilebåndet av. Samtidig er den en fantastisk billedreise gjennom den norskamerikanske historien med motiver som spenner fra vikingtiden, via Hollender-tiden, borgerkrigen, og helt frem til Super Bowl og dagens amcarmiljø.

Forfatteren leverer personlige beretninger om gode, dårlige, overraskende, lærerike m.m. opplevelser rundt om i USA.

Han er en dyktig formidler og har så definitivt en engasjerende penn. Jeg forstår selvsagt at det er umulig tegne et komplett portrett av den norskamerikanske historien. Det kan ganske enkelt ikke la seg gjøre. Men ved å presentere en rekke glimt, evner han likevel å gi et svært bredt og opplysende bilde. Og det blir tross den personlige innfallsvinkelen - eller kanskje på grunn av den - formidlet et nyansert bilde.

"Drømmen om Amerika" fortjener de sterkeste anbefalinger!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar