onsdag 6. juli 2016

"Kunsten å skrive godt" av Aage Rognsaa

Kunsten å skrive godt
Aage Rognsaa
Fagbok
272 sider
Universitetsforlaget
2016

Aage Rognsaa er cand.philol., lærebokforfatter og offentlig godkjent språkkonsulent. Han er tidligere førstelektor ved Westerdals Oslo ACT (Norges Informasjonsteknologiske Høgskole). I mer enn 35 år har han holdt skrivekurs for saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet. Han er også forfatter av "Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen" (Universitetsforlaget 2015). Til daglig jobber han som språkkonsulent gjennom sitt eget firma, Framgang AS (www.framgang.no).

Det er en kunst å skrive på en måte som fanger leserens oppmerksomhet. Det er en kunst som heldigvis kan læres og opptrenes. Aage Rognsaas bok "Kunsten å skrive godt" er her i en oppdatert og revidert utgave, som blant annet leder deg trygt gjennom det norske språkets fallgruver og det som er godt å vite hvis du ønsker å bli flinkere til å skrive fengende tekster.


Hovedbudskapet er enkelt: Skriv slik at leserne dine lett oppfatter innholdet.

"Kunsten å skrive godt" er en håndbok for deg som skriver på jobben. Den gir praktiske råd om hvordan du skriver en tekst som er rask å lese, lett å forstå og lett å huske.

Disse ti viktige spørsmålene får du svar på:
- Hvordan utfører du skrivejobben mest mulig effektivt?
- Hva kan du lære om skriveprosessen av erfarne skribenter og forfattere?
- Hvordan bygger du opp en leservennlig tekst?
- Hva er "kunnskapsforbannelsen", og hvordan unngår du den?
- Hva er en god tittel?
- Hvordan deler du teksten inn i passende avsnitt?
- Hvordan begynner du, og hvordan avslutter du?
- Hva kan du bruke Liks-beregneren til?
- Hva er en god setning?
- Hvordan unngår du passiv, tåkeprat, fagord og fremmedord?

Å skrive klart, saklig og leservennlig er nødvendig om du vil nå frem med budskapet ditt, enten du skriver brev, e-poster, rapporter, notater, utredninger eller vedtak. Er du saksbehandler, helse- og sosialarbeider, jurist, ingeniør, økonom, informasjonsmedarbeider eller politiker, er det avgjørende at det du skriver, blir forstått. Er du student, lærer, journalist, blogger eller sakprosaforfatter, må du ofte skrive informative tekster; dermed kan også du hente mye nyttig kunnskap i denne boken.

Mange har prøvd å formulere hva det vil si å skrive godt. Vil det si å skrive elegant eller hverdagslig, originalt eller konvensjonelt, enkelt eller innviklet, kort eller langt, snevert eller bredt, konkret eller generelt, personlig eller saklig? Alt dette kan karakterisere en god tekst. Noen enkel formel finnes ikke fordi kjennetegnene på en god tekst varierer med sammenhengen den inngår i. Kravene til et møtereferat er f. eks. helt andre enn kravene til et vedtak. Derfor er det bedre å definere en god tekst ut fra hvordan den oppfattes av leserne: En god tekst er skrevet slik at den er rask å lese, lett å forstå og lett å huske.

Denne boken er skrevet for alle som skriver informative tekster til allmenheten.

Den er utformet slik at det er enkelt å finne fram. Innholdet går fra helhet (tekst) til detaljer (ordvalg og rettskriving). Grafisk er det gjort mye for å lette lesingen. Alle rådene er tydelig uthevet, slik at du lett kan finne fram til de sentrale læresetningene. Rådene er vanligvis plassert som oppsummeringer etter de avsnittene der de er omtalt. En oversiktlig innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gir deg også muligheten til å finne akkurat det du er ute etter når du trenger det.

Forfatteren har lagt tre prinsipper til grunn for innhold og språkform i boken:

1. Å skrive er en kompleks aktivitet som handler om mer enn språk.

Skriving handler ikke bare om det språklige uttrykket, men vel så mye om skriveaktiviteten, om det innholdet som skal formidles, og om hva slags tekst du skriver. Derfor begynner denne boken med et kapittel om skriving. Deretter går forfatteren over til å fortelle om tekster - hvordan du bygger dem opp, hvordan du skaper en helhet ut av dem, og hvordan du deler dem inn i passende avsnitt. I siste del går han inn på språkføring - perioder, setninger og ordvalg. Helt bakerst er det to oppslagskapitler - ett med forslag til tekstmodeller og ett med regler for korrekt staving og tegnsetting.

2. En håndbok skal man ikke behøve å lese fra perm til perm.

Hvis du eksempelvis har behov for å vite noe om tekstoppbygging, leser du kapittel 2 - hele kapittelet eller deler av det. Du trenger ikke å lese om språkbruk hvis du ikke synes du har bruk for råd og vink om det. Skulle du derimot være mer interessert i språkbruk, leser du de tre siste kapitlene - uavhengig av de fire første.

3. En håndbok i skriving må være faglig solid.

Skriving og språk er store temaer som det finnes mye forskningsbasert kunnskap om. Mye av det forfatteren skriver om dette, er basert på forskning. Men som i de fleste andre humanistiske disipliner finnes det på det språklige området mange råd og regler for praktikere. Mange av disse er det ikke forskningsmessig dekning for. Et par steder har han referert ulike syn, men ellers har han presentert de synspuktene som stemmer med hans egne og andre menneskers erfaringer.

Skriving og språk er temaer som engasjerer folk. Derfor har forfatteren flettet inn illustrerende historier og lagt vekt på poengterte eksempler. Dessuten har han bevisst valgt en personlig, muntlig og dialogisk stil.

Hovedbudskapet i boken er enkelt: Skriv slik at leserne dine lett oppfatter innholdet. Det betyr at du må oversette fagspråk til dagligspråk når du skriver til andre enn dine stammefrender. Du må sette deg inn i leserens sted og spørre hva de har behov for å vite. Det handler om å skrive leservennlig og imøtekommende, det vil si klart og effektivt, men med et vennlig tonefall.

For noen mennesker er det ikke bare et ønske, men en plikt å opplyse og kommunisere med omverdenen. Dette gjelder de alltid uthengte offentlige myndighetene, men også fagfolk, spesialister og terapeuter, for å nevne noen. Spesielt for disse er en solid stabel skriveinstruksjoner, råd og formaninger tilgjengelige. Denne siste utgaven av Aage Rognsaas "Kunsten å skrive godt", kjennetegnes ved å være munter og uprentensiøs, men utrolig klar og direkte i sine råd. Det er i seg selv et godt eksempel på å skrive en akademisk tekst som kan forstås av alle, uten å sette fagligheten over styr, for å snakke direkte til leseren, uten å klamre seg til vedkommende, og til å bruke språket som et hjelpemiddel til forståelse, ikke som en barriere. Med sin klare oppbygging i korte kapitler med velvalgte eksempler, som likevel får det hele med, kan selv de mest travle fagfolk overvinnes og kan lære selv den mest erfarne av oss noe nytt.

"Kunsten å skrive godt" har så definitivt vært en interessant opplevelse å lese. Den er godt skrevet og fylt med mange gode eksempler. En virkelig god bok om å skrive bedre, og fremfor alt: om å nå sitt publikum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar