torsdag 9. januar 2020

"Over havet" av Isabel Allende

Over havet
Isabel Allende
Roman
384 sider
Oversatt fra spansk av Signe Prøis, MNO
Gyldendal Norsk Forlag
2019

Isabel Allende (f. 1942) er verdens mest leste nålevende spanskspråklige forfatter. Bøkene hennes er oversatt til 35 språk. Og i 2018 ble hun tildelt æresprisen Medal for Distinguished Contribution to American Letters (DCAL) for sin livslange forfattergjerning.

Handlingen i "Over havet" spenner fra 1938 til 1994, fra Spania til Chile, og fokuserer primært på Victor Dalmau, en 23 år gammel medisinstudent som kjemper i den spanske borgerkrigen på republikansk side. Etter at de nasjonalistiske styrkene med general Francisco Franco i spissen har seiret, flykter Victor og tusenvis av andre republikanske sympatisører fra Spania til Frankrike for å unngå brutale represalier. I Frankrike begynner han å lete i de fullsatte flyktningleirene etter Roser Bruguera. Hun er nemlig gravid med broren Guillems barn. Når han endelig finner henne, forteller han at Guillem har dødd i kamp, og at han har fått plass ombord på SS Winnipeg, et skip som den chilenske poeten Pablo Neruda har chartret for å frakte mer enn to tusen spanske flyktninger fra Europa, hvor andre verdenskrig er i ferd med å bryte ut, til sikkerhet i Chile - "det lange kronbladet av hav og snø", som landet kalles med poetens ord. Siden det bare er lov til å ha familie med seg ombord, overtaler han Roser til å gifte seg med ham, selv om det bare er i navnet. Til tross for at Victor i Chile har en kort, hemmelig affære med den velstående Ofelia del Solar, blir han etter hvert som handlingen skrider frem, forelsket i Roser. Sammen oppdrar de Rosers sønn, Marcel, og prøver å bygge opp et stabilt liv, han som kardiolog og hun som en respektert musiker. Men når Pinochet- diktaturet i 1973 kommer til makten, befinner de seg enda en gang i fare grunnet sine politiske synspunkter.

"Over havet" er en majestetisk roman om håp, eksil og tilhørighet.

Med boken er Isabel Allende tilbake i toppform. Romanen er velskrevet og relevant både på det psykologiske og det politiske plan. Allende skildrer mulighetene og umulighetene i et liv som flyktning. Et høyst aktuelt tema, men et tema som også har en lang historie.

"Over havet" lar leserne følge et ungt og idealistisk par gjennom den spanske borgerkrigens herjinger, smertene det medfører ved å måtte forlate hjemlandet og flyktningleirene ved den franske grensen, før de rømmer til et nytt liv i Chile - bare for etter hvert å befinne seg en lignende situasjon, som politiske flyktninger, i sitt nye hjemland når Pinochet og hans militærdiktatur kommer til makten i landet.

Boken forteller en særdeles fengslende historie, full av menneskelighet. Det historiske bakteppet er meget interessant, og romanen viker ikke unna for de redselslagne hendelsene i disse periodene, men etterlater deg med en dyp forståelse for menneskets evne til å beskytte seg selv mot de belastningene det møter, til tross for de ting som det blir tvunget til å tåle. Til syvende og sist er dette en oppløftende roman som hverken blir sentimental eller forsøker å forskjønne karakterenes ufullkommenhet.

Historien er episk med tanke på både spennet og bredden i det den evner å skildre, som dekker flere tiår på tvers av flere karakterer. I en mindre begavet forfatters hender kunne dette ha blitt enten forvirrende eller kjedelig, men Allende skal ha all ære for at så ikke blir tilfellet. Fra 1930-tallets Spania, hvor vi bevitner opptakten til 2. verdenskrig, men fra et litt annet perspektiv enn det som vanligvis blir skildret i bøker. For i stedet for å skrive fra de alliertes perspektiv, forteller Allende om den spanske borgerkrigen mellom nasjonalister og republikanere og de grusomheter, henrettelser og stridigheter som utspant seg mellom partene. Til å begynne med følger vi Dalmau-familien, og blir sakte involvert i dennes familiedynamikk, til Franco vinner krigen. Som republikanske sympatisører må de rømme, og drar til Frankrike som flyktninger. Herfra blir romanen noe mer fragmentert, og følger individuelle karakterer. Midt i alt dette introduseres vi for del Solar-familien, en velstående, konservativ chilensk familie. Gradvis smeltes de to familiene sammen, for siden å bli adskilt og så bli ført tilbake til hverandre igjen.

"Over havet" forteller historien om et helt liv, fra ungdommens relative uskyld til alderdommens klokskap og all den uro og de kamper som befinner seg derimellom. Rollebesetningen er gjennomgående sterk og sammensatt. Karakterene har forskjellige politiske og religiøse synspunkter, og de havner dermed på ulike sider av konflikter. For en roman som inkluderer så mye krigføring som denne, er den overraskende mild. Det er noen opprivende skildringer av flyktningleire og sivile konflikter, men stort sett skildres alt med nennsomhet.

Det ligger antakelig mye research bak denne romanen. Allende skriver om hendelsene på en overbevisende måte. Men det er ikke bare den chilenske historien, som helt sikkert ligger hennes eget hjerte nært, som trekkes frem i intrikate detaljer. Likeså blir de spanske og franske aspektene. Med tanke på at tidsrommene som skildres er så godt dokumenterte fra før av, er Allendes valg av omdreiningspunkt interessant, ettersom flukten av spanske flyktninger til Chile er en lite er kjent historie for mange, i hvert fall er den det for meg. I boken gir hun denne glemte delen av historien en slående og kraftig stemme. Og selvsagt er dette historiske hendelser som er pinlig relevante for dagens situasjon også.

I tillegg er dette en roman som undersøker det som skjedde i kjølvannet av disse sosiale omveltningene, som ikke bare brøt gjennom klassegrensene, men samlet mennesker og samfunn som vanligvis ikke ville hatt noe med hverandre å gjøre.

Jeg har tidligere lest flere av Allendes bøker, og blir alltid fascinert av hennes måte å skrive på. Språket er kortfattet, ikke noe spesielt frodig, og det lar leseren bruke sin egen fantasi. Når sant skal sies, tar det faktisk litt tid å bli vant til skrivestilen.

"Over havet" er en roman som rommer så mye at det er vanskelig å yte den rettferdighet i én anmeldelse, men jeg kan trygt si at dette er en særdeles god bok, vakkert skrevet med en lett, nærmest poetisk hånd, selv når skrekk og redsler for krig og urettferdighet blir beskrevet. Allende viker som nevnt ikke unna for vanskelige tema, men hun lar de heller ikke gjennomsyre romanen.

Med "Over havet" har Isabel Allende igjen skrevet en flott og tidløs roman. Hun skriver med et flytende språk som raskt fanger leseren og man henger hjelpeløst fast til siste side. Boken er en blanding av realisme og store følelser, og den har mye å tilby.

"Over havet" hører er blant de bøkene som gir mer enn en god leseopplevelse. Den er språklig sterk og berører følelser og konvensjoner. Leseren blir klokere på mennesker og verden, og ikke minst er den midt i sin noe sørgelige ramme også oppløftende.

Jeg vil varmt anbefale denne romanen til alle!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar