torsdag 8. august 2013

"Den norske ledelsesmodellen" av June Kristin Lima Bru

Den norske ledelsesmodellen
- en bok om norsk ledelse, arbeidsliv og kultur
272 sider
June Kristin Lima Bru
Lederne, 2013

Boken "Den norske ledelsesmodellen" er skrevet av June Kristin Lima Bru. Hun er 41 år gammel, og er utdannet innen økonomi, administrasjon, ledelse og coaching. Hun har 20 års erfaring som leder på på mellom- og toppnivå innen ulike bransjer som salg og service, olje, finans, eiendom og i byggebransjen. Hun driver nå sitt eget firma, Norsk ledelse, med kurs, foredrag og konsulentvirksomhet.
"Den norske ledelsesmodellen" er et samarbeid med organisasjonen Lederne som også er utgiver. Redaktør er Tom Hetland.

I den boken ønsker forfatteren å fokusere på norsk ledelse og ledelsesmodell. Hun drøfter dette i lys av historie, samfunnsmodell, ulike teorier om ledelse, forskning og erfaring. Hun ser også på hvordan vi i Norge har utviklet en egen måte å lede på. En måte som på ulike vis skiller seg fra andre land. Hun presenterer leseren for gode og praktiske erfaringer fra ulikt hold om hvorledes det er å være en leder, både på godt og vondt.

De senere år har amerikanskinspirert HR-ledelse blitt innført i flere norske bedrifter, men i boken gis det gode grunner for både å ivareta og utvikle norsk ledelsestradisjon. Hvilke resultater som den norske ledelsesmodellen skaper er derfor et sentralt tema i boken.

Boken inneholder intervjuer med åtte profilerte norske ledere. De forteller oss om sine leder-erfaringer, sine styrker og svakheter.
Disse lederne er: Jens P. Heyerdahl d.y. og Finn M. Jebsen, begge tidligere konsernsjefer i Orkla, Janne Vangen Solheim, konsernsjef i ulltøyprodusenten Janus, Hilde Midthjell, grunnleggeren av kosmetikkselskapet Dermagruppen, Inge Brigt Aarbakke, gründer av Aarbakke Group på Bryne, Linn Cecilie Moholt, adm. dir. i Karsten Moholt AS, et elektromekanisk kompetansesenter på Askøy utenfor Bergen, Steinar J. Olsen, grunnleggeren av Stormberg AS og Alf Christian Thorkildsen, tidligere adm. dir. i Seadrill Norge AS, i dag verdens største riggselskap.

De første syv kapitlene av boken tar for seg ulike aspekter ved ledelse. Deretter følger et kapittel som gir en nærmere presentasjon av de åtte lederne som blir intervjuet.
Forfatteren diskuterer de aller fleste aspekter som påvirker, preger og beskriver den norske ledelsesmodellen. Boken inneholder dessuten et svært omfattende litteraturregister.

Boken ”Den norske ledelsesmodellen” både stiller og gir svar på noen viktige spørsmål: Hva består norsk ledelse av? Hvordan lærer man ledelse? Hvilke resultater skaper den norske ledelsesmodellen? Er det forskjeller mellom norsk ledelse og utenlandsk ledelse?
Alle disse spørsmålene henger sammen. Boken belyser hvordan vi her i landet har utviklet en egen måte å lede på, hvordan den skiller seg fra andre land og hvorfor den er en suksessoppskrift.
Norsk næringsliv er lønnsomt og har hatt en eventyrlig utvikling de siste 60 årene. En viktig årsak er hvordan disse foretakene ledes. Hver bedrift og organisasjon trenger en sterk og god ledelse. Hver bedrift og organisasjon trenger forandring for å drives fremover. Hver bedrift og organisasjon
trenger mennesker for å utvikle seg og strekke seg videre. Samarbeid, kunnskap, hardt arbeid og gode holdninger er grunnleggende verdier for norske ledere og bedrifter som har lykkes.
Den norske ledelsesmodellen kjennetegnes av at det er sterk innflytelse fra medarbeiderne, og at hver enkelt får lov til å utvikle seg og bidra med det man er god til. I mange utenlandske kulturer blir f.eks. ikke tillitsvalgte tatt med på råd, noe som faktisk er sentralt og svært viktig for oss i Norge.

Boken viser at norsk samarbeidsledelse gir bedre lønnsomhet, og at vår ledelsesmodell i stor grad omfatter verdier som likeverd, rettferdighet, individualisme, frihet, solidaritet, fellesskap og tillit.
Den har en tiltalende innbinding og en svært god papirkvalitet. Den formidler også solid kunnskap på en lettfattelig måte.
Forfatteren tilnærmer seg tematikken på erfaringsmessig vis, fremfor en mer akademisk-teoretisk tilnærming. Dette er bra.
Dessuten er boken svært oversiktlig bygd opp, noe jeg opplever som dens store pluss. Det er brukt noe bilder samt at man finner flere gode illustrasjoner.
”Den norske ledelsesmodellen” er en svært leseverdig og lærerrik bok. Tematikken er viktig og boken fortjener mange lesere.  Dette er en bok å reflektere rundt, og som gjør en klokere. Anbefales!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar