torsdag 3. juli 2014

"Rottekrigen" - "Codys arv" og "Codys valg" - av Einar A. Lund

Rottekrigen - Bok 1
Codys arv
Einar A. Lund
415 sider
Barnebok, 10-14 år
Gyldendal
2011

Rottekrigen - Bok 2
Codys valg
Einar A. Lund
408 sider
Barnebok, 10-14 år
Gyldendal
2014

Einar Andreas Lund (f. 1965) er bosatt i Oslo. Han er utdannet innenfor gestaltpsykologi og psykodrama. Han arbeider som kunstmegler og forfatter, og debuterte i 2008 med romanen "Kneler". "Den store rottekrigen" er hans debut som barnebokforfatter.

I følge forfatterens etterord er dette er en fortelling som utspiller seg i grenseland mellom fiksjon og virkelighet.
Det betyr at forfatteren har gjort avløpssystemet under Oslo både større og mer detaljert.
Svartrottene som levde i Norge inntil 1950, har verken klær, våpen eller sko, men kryper rundt som vanlige


rotter. Samtidig har de evner og handlingsmønstre som er langt utenom det rotter har i virkeligheten, som at de for eksempel sliper tenner og klør, og at de tenker og resonnerer som oss mennesker.
Brunrottene og svartrottene var i virkeligheten bitre fiender til svartrottene forsvant, men om det bare var på grunn av de større og mer tallrike brunrottene, er mer usikkert.
Når det gjelder de forvokste skolopenderne nede i avløpssystemet, er det grunn til å tro at noe liknende skjedde i Chicago i forbindelse med en giftskandale i byens kloakksystem i 1960-årene, da det angivelig ble funnet "tusenbeinliknende insekter større enn rotter, og med kjever som kunne bitt av en menneskefinger". Opplysningene rundt denne historien er imidlertid svært sparsomme.
Allianser mellom katter, bikkjer og rotter og rotter er fri diktning fra forfatterens side. Når det gjelder sanndrømmingen til Cody og faren, hvem vet hva rotter er i stand til.

De to bøkene om rottekrigen tar for seg krigen mellom brunrottene og svartrottene i Norge, og  berører temaer som kjærlighet, hat krig, vennskap, lojalitet og ære.

Hovedpersonen i dette dramaet er den unge svartrotta Cody.

Han bor på Oslos vestkant, og har til nå har levd et liv som bedagelig overklasserotte i en stor villa sammen med moren sin.
Men en dag får de besøk av Slafs, en av de øverste kamprottene, og en tidligere venn av Codys far. Codys far var en legendarisk kamprotte og sanndrømmer som døde da Cody var bare en liten svartrotteunge. Slafs skal trene Cody med det for øye å gjøre han til en kamprotte når han blir stor.
Cody pleier å ligge på en pute i villaen, spise cambaret ost og ta livet med ro. Men nå skal alt forandres, han må ut i verden, lære å slåss, bo i huler i jorden og ferdes i kloakk system.
Codys far var dessuten en helt og en sanndrømmer. En som kunne forutse ting som skulle skje.
Nå er spørsmålet: Har Cody arvet denne egenskapen, og kan han leve opp til de forventningene svartrottene har til han?
Og hvem vil til slutt vinne kampen mellom svartrottene brunrottene?
Har Cody mot til å stå for en kjærlighet som er forbudt og håløs?
Cody må ta et valg som er farlig, nådeløst og som vil kreve rotteblod. Men har han egentlig noe valg?

I den andre boken, "Codys valg", kryper Cody og Frøya sammen med kamprottene gjennom kloakktunnelene, tilbake mot hovedkvarteret på fyllingen. Cody har akseptert arven etter faren sin. Han vet at alt nå er endret, og at han kan spille en svært viktig rolle i krigen mot brunrottene.
Men han tviler. Vil han greie å bli en kamprotte med skarpslipte tenner? Vil han ende opp i nærkamp med Vlads grusomme soldater? Og ikke minst: Våger han å velge den forbudte kjærligheten til Frøya, for kanskje å måtte forlate alle han er glad i?
En spennende avslutning på en annerledes rottehistorie om mot, heltestatus, kjærlighet, svik og blodbrødreskap. Og det å finne ut hvem man vil være.

Cody er en kompleks type, og han besitter mange ulike egenskaper. Han er både følsom, nysgjerrig og til å begynne med feig, men vokser igjennom bøkene og utvikler både mot, handlekraft og ansvarsfullhet.

Handlingen i de to bøkene er lagt til Oslo, selv om mesteparten foregår under bakken, i kloakksystemet. Bykart over Oslo er tegnet på innsiden av bøkenes perm.
De som er vel kjent med sosiologien i byen vil også kunne humre litt over beskrivelsene. På vestkanten (f.eks. Bygdøy og Vinderen) bor rottene i herskapsvillaer, mens de på østkantens
Grønland bor de på søppeldynga. Vestkantrottene snakker også penere enn de som er vokst opp øst fra elva.

Bøkene er lettleste og de passer godt til både gutter og jenter. Språket er enkelt og dialogene er både preget av slang og andre vittige uttrykk.
Det er spenning fra første side, noe som virker motiverende på målgruppens leselyst.
Både selve bøkene og kapitlene i dem er forholdsvis tykke, og kunne nok fint ha vært kortet noe ned, uten at det nødvendigvis hadde gått utover handlingen.

Forfatteren skriver godt, og det er hele tiden lett for den unge leseren å forstå det som skjer.
På glimrende vis skildrer han rottenes personlighet og tanker. Dessuten er miljøene de befinner seg i også godt beskrevet.

Dette er morsomme og underholdende bøker, og en forfriskende ny vri på den etterhvert så forslitte barneboksjangeren.

Dette er svært gode og gjennomarbeidede barnebøker. Og bøker jeg vil anbefale til alle barn i aldersgruppen 10-14 år.

2 kommentarer: