onsdag 10. februar 2016

"Bachelorboka" av Dag Asbjørnsen og Arnt Maasø

Bachelorboka
- Slik lykkes du som student
Dag Asbjørnsen og Arnt Maasø
Akademisk
192 sider
Universitetsforlaget
2015

Dag Asbjørnsen har mer enn 20 års erfaring som foreleser, veileder og sensor fra høgskoler og universitet. Han arbeider i dag med mediepolitikk ved EU-kommisjonen i Brussel.

Arnt Maasø er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og har mange års erfaring som undervisningsleder og foreleser.

"Bachelorboka" er en komplett overlevelsesguide til livet som student. Med denne boken har du kvalitetssikret informasjon, og alt samlet på ett sted.

"Bachelorboka" kom første gang ut i 2009 og ble en umiddelbar suksess. Denne nye utgaven er oppdatert på all informasjon og har i tillegg utvidet kapitlet om studieteknikk.

Boken gir svar på nesten alt:

- Hvordan du skriver en akademisk besvarelse
- Effektiv studieteknikk
- Hvordan du blir venn med Lånekassen
- Lure tips om eksamen
- Sørknadsfrister og hvem som vet hva
- Hvordan ha fritid uten dårlig samvittighet (FUDS)

Synes du også at det er vanskelig å komme i gang med en høyere utdanning? Er du klar for utfordringene som ligger foran deg? "Bachelorboka" hjelper deg med å komme godt i gang.

De fleste studenter står overfor de samme problemstillinger, utfordringer og spørsmål når de starter det første semesteret av en utdanning.

Å begynne å studere er for de fleste en stor omveltning. Plutselig står man på egne ben i forhold til å disponere over sin egen tid, komme i gang med studiet og kanskje finne et sted å bo.

I "Bachelorboka" deler Dag Asbjørnsen og Arnt Maasø gode råd til potensielle studenter og til dem som nettopp har påbegynt et studium.

Første studiedag på høgskolen eller universitetet kan virke kaotisk. Du møter en verden av ukjente titler, systemer og ord. Alle studenter og lærere har en gang vært like ferske, og de fleste like forvirret.

Lærestedet representerer ikke bare et sted, men også en tid. Studietiden åpner dører til både fortid og fremtid. Du blir del av en kunnskapstradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. Du gjør deg nye erfaringer og lærer å argumentere og stå for egne meninger. Samtidig bygger du opp et arsenal av kunnskaper og ferdigheter som kan komme til nytte i fremtiden. Denne myndiggjøringen av deg selv er det som kalles for dannelse, og i denne forunderlige studentverdenen får du tid og mulighet til å bli den du vil bli.

For bare noen få år siden var det mye enklere å orientere seg. Studentene hadde ikke så mange valgalternativer, og ferske studenter gjorde stort sett det samme som studentene før dem hadde gjort på samme fag. Nå har du et hav av muligheter. Samtidig er det blitt både vanskeligere og viktigere enn før å sette seg inn i systemet, å få god oversikt over studieåret, å vite hvem det er lurt å snakke med når du står fast, og hvordan du skal legge opp videre studier og eventuelle utenlandsopphold. Og derfor er det også behov for en bok som dette, som raskt gir deg oversikt og gode tips om hvordan du bedre kan legge opp studiene og livet som student.

Boken gir grunnleggende oversikt over, og hjelp til å få mer ut av, både studiene og livet som student.

Boken er delt inn i fem deler. I det første kapittelet får du en grunnleggende oversikt over oppbygningen av bachelorstudiet, over studieåret og viktige frister. Kapittel 2 gir deg konkrete råd om hvordan du går frem når du studerer. Kapittel 3 handler om ulike eksamensformer og hvordan du går frem for å løse dem. Kapittel 4 handler om studielivet utenfor lesesaler og forelesninger. I det siste kapittelet får du gode råd om hvordan du legger planer for tiden etter bachelorstudiene - enten det gjelder videre studier eller arbeidsliv. Og bakerst i boken finner du en liste over universiteter og høgskoler i Norge (med forkortelser og kontaktinfo), og en akademisk ordliste.

"Bachelorboka" gir råd og veiledning om hvordan man best kommer inn i studiene, studerer godt og effektivt, og hvordan man skal håndtere eventuelle problemer som kan oppstå i forhold til studiet og dets arbeidsprosesser. I boken finner du svar på alle dine spørsmål om kollokviegrupper, forelesninger, informasjonssøking, oppgaveskriving, studieteknikk, muntlige presentasjoner, akademisk argumentasjon, gruppearbeid, eksamen, økonomi, karriereplanlegging, jobb ved siden av studiene og mye mye mer.

Boken er skrevet i et tilgjengelig språk. Kanskje tidvis noe akademisk i stilen, men på et nivå som også bør forstås av ferske studenter. Samtidig er den lett å navigere i, og kan derfor også brukes til hurtige oppslag, når du som student står overfor en ny utfordring.

"Bachelorboka" er en svært velskrevet og veldisponert bok som er enkel å bruke, både for de som ønsker å lese boken fra perm til perm, og de som vil bruke den som et oppslagsverk.

Jeg er sikker på at mange studenter vil ha stor nytte av å lese boken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar