tirsdag 26. desember 2017

"Virkeligheten er ikke slik vi tror" av Carlo Rovelli

Virkeligheten er ikke slik vi tror
- Om tingenes grunnleggende oppbygning
Carlo Rovelli
170 sider
Oversatt fra italiensk av Birgit Owe Svihus
Spartacus Forlag
2017

Carlo Rovelli (f. 1956) er en italiensk forsker og forfatter. Han har utgitt en rekke bøker og er som teoretisk fysiker spesielt opptatt av tid og rom.

Eksisterer virkelig tid og rom?
Hva består virkeligheten av?

Forfatter og forsker Carlo Rovelli har brukt hele livet på å utforske disse spørsmålene og pushet grensene for hva vi kan vite og forstå. I denne banebrytende boken viser han hvordan vår oppfatning av virkeligheten har endret seg gjennom århundrene, fra den tidlige forståelsen av atomene til dagens kvantegravitasjon. Han tar oss med på en fantastisk reise - vi ser for oss en ny verden der svarte hull er i ferd med å eksplodere, romtid består av partikler og uendeligheten ikke eksisterer. Et enormt univers som venter på å bli utforsket.

De senere år er man blitt klar over en grunnleggende oppbygning av verden, der det hverken finnes tid eller rom, og som er blitt til gjennom et mylder av kvantehendelser. Kvantefelter former rom, tid, materie og lys, ved å utveksle informasjon fra én hendelse til den neste. Virkeligheten er et nettverk av hendelseskorn. Dynamikken som binder den sammen, er bygget på sannsynlighet - mellom én hendelse og den neste løses rom, tid, materie og energi opp i en sky av sannsynligheter.

Denne nye og underlige verdenen kommer i dag langsomt til syne som et resultat av at man har studert den grunnleggende fysikkens viktigste uløste problem: kvantegravitasjon - problemet med å finne et samsvar i det vi har forstått om verden ved hjelp av de store oppdagelsene innen fysikk i det 20. århundret, nemlig den generelle relativitetsteorien og kvanteteorien. Denne boken handler om kvantegravitasjon og den forunderlige verden som forskningen på dette feltet åpenbarer for oss.

Boken gir en førstehånds skildring av forskningen slik den foregår i dag: det vi er i ferd med å lære, det vi vet, og det vi i dag så vidt begynner å forstå om tingenes grunnleggende natur.

Den begynner med begynnelsen, den fjerne opptakten til enkelte nøkkelbegreper som i dag gjør det mulig for oss å ordne opp i vår forståelse av verden. Den beskriver de store oppdagelsene i det 20. århundret - Einsteins relativitetsteori og kvantemekanikken - og forsøker å rette søkelyset mot kjernen i disse oppdagelsenes fysiske konsekvenser. Den forteller om det verdensbildet som i dag er i ferd med å etablere seg som et resultat av forskningen innen kvantegravitasjon, og den tar også med i beregningen de siste signalene naturen har gitt oss, som for eksempel bekreftelsen på den kosmologiske standardmodellen fra Planck-satellitten (2013), og det mislykkede forsøket på å observere supersymmetriske partikler ved forskningssenteret CERN (2013). Den diskuterer konsekvensene av disse ideene: rommets kornete struktur, det at tiden blir borte bare skalaen blir liten nok, de fysiske aspektene ved Big Bang, årsaken ti at sorte hull er varme, og så videre, frem til hvilken rolle informasjon spiller for grunnleggende fysikk.

Rovelli har skrevet denne boken for å forklare hvorfor han synes dette eventyret er så fantastisk. Han har skrevet den med tanke på en leser som ikke kan noe om fysikk, men som er nysgjerrig etter å få vite hva vi i dag skjønner, og hva vi foreløpig ikke skjønner, om hvordan verden er bygget opp, og hvor det er man prøver å lete. Og han har skrevet den for å forsøke å beskrive hvor overveldende vakker virkeligheten er når man studerer den i dette perspektivet.

Rovelli har også skrevet den med tanke på sine fagfeller, sine reisefeller spredt rundt omkring i verden, og de unge forskerspirene som ivrer etter selv å ta fatt på denne ferden. Han har forsøkt å skissere opp hvordan den fysiske verden er bygget opp fra grunnen av, sett i lys av både relativitetsteorien og kvanteteorien, slik han tror det kan henge sammen.

"Virkeligheten er ikke slik vi tror" er ikke bare en populærvitenskapelig bok; den har også til hensikt å presentere et sammenhengende synspunkt, på et forskningsområde der språket blir så teknisk abstrakt at det enkelte ganger faktisk ender med å stå i veien for helheten. Vitenskap består av eksperimenter, hypoteser, ligninger, beregninger og lange diskusjoner. Men at dette er bare redskaper,akkurat som musikernes instrumenter. Det som virkelig betyr noe i musikken, når alt kommer til alt, er selve musikken, og det som betyr noe innen vitenskap, er den forståelsen av verden som vitenskapen er i stand til å bidra til.

For den som har en viss interesse for moderne fysikk eller vitenskap vil dette være en bemerkelsesverdig bok.

Selv er jeg litt interessert i fysikk, men har ikke vært borti faget på teoretisk nivå siden jeg gikk på videregående skole. Jeg er derfor kjent med noe, men på langt nær alt, av det som tas opp i denne boken.

Forfatterens særskilte forkjærlighet for faget vises på hver side. Hans lidenskap for det han skriver om er smittsom. Dessuten vil bokens innhold i seg selv forundre deg - og det sannsynligvis mer enn en gang.

Med et elegant og tilgjengelig språk tar Rovelli oss med på en interessant reise fra Aristoteles til Albert Einstein, fra Michael Faraday til Higgs-bosonet, og fra klassisk fysikk til hans eget arbeid om kvantegravitasjon. Mens han viser oss hvordan virkelighetsoppfatningen har utviklet seg over tid, tilbyr Rovelli sine lesere en dypere forståelse av de ulike teoriene. Hans levende forklaringer inviterer leserne til å forestille seg en helt ny verden som ennå ikke er oppdaget.

For øvrig evner Rovelli å ta svært komplekse problemer og uttrykke dem på en måte som gjøre dem lett forståelige, selv for den gjengse leser.

"Virkeligheten er ikke slik vi tror" presenterer et sammendrag av, for å bruke forfatterens ord, "hva vi vet" på dette vitenskapelige feltet.

Jeg vil så absolutt, helt uten forbehold, anbefale denne boken. Det er trolig en av de beste populærvitenskaplige bøkene jeg har lest. Sjelden har jeg lest noe vitenskaplig dekket på en så elegant måte.

Kjøp boken, les den, og ha den i bokhyllen som et fast inventar - du kommer nemlig garantert til å lese den flere ganger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar