torsdag 23. juni 2016

"Scratch fra scratch" av Joachim Haagen Skeie

Scratch fra scratch
- Enkel programmering for nybegynnere
Joachim Haagen Skeie
Lærebok for barn
114 sider
Kodegenet AS
2016

Joachim Haagen Skeie er utdannet som "Master of Information Technology" ved Queensland University of Technology (Brisbane, Australia) og har jobbet som programmerer - eller koder - siden 2006. Når bevegelsen Lær Kidsa Koding ble startet i 2013 tok han initiativet til å starte Lambertseter Kodeklubb, som hadde sin aller første kodeklubb den 18. januar 2014. I starten hadde kodeklubben møter hver tredje lørdag, før tilbudet ble økt til annenhver mandag.

I september 2015 ble Kodegenet AS til, og kundeklubben ble flyttet til egne lokaler på Munkerud Gård med kodeklubber hver mandag. Joachim Haagen Skeie har gjennom kodeklubben skrevet mye læringsmateriale som er publisert på nettsidene til Kodegenet, og som en forlengelse av dette arbeidet bestemte han seg på forsommeren 2015 for å skrive en bokserie om programmering for barn og unge. Denne boken er den første i denne serien.


I tillegg til Kodegenet jobber han som selvstendig IT-konsulent og kursinstruktør.

Denne boken er en første introduksjon til programmering. Innholdet er rettet mot barn og unge, og er utarbeidet gjennom forfatterens virke som instruktør på kodeklubben Kodegenet. Bokens formål er å lede leseren gjennom programmeringen av et komplett spill, samtidig som programmeringens byggesteiner blir forklart utdypende med et lett forståelig språk.

Boken "Scratch fra scratch - Enkel programmering for nybegynnere" er en første introduksjon til programmering, og tar for seg programmeringsmiljøet Scratch. Scratch er et kloss-basert programmeringsspråk som gjør det enkelt for barn og unge å lære å programmere spill, animasjoner og presentasjoner ved hjelp av dra-og-slipp operasjoner. Boken tar for seg de grunnleggende konseptene som ligger til grunn for alle programmeringsspråk.

"Scratch fra scratch" er første bok i en bokserie om programmering for barn og unge.

Den tradisjonelle boken har fått sterk konkurranse fra forskjellige digitale medier, og den tid barn bruker på bøker i fritiden, er ikke overraskende mindre enn den de bruker på f.eks. tv og dataspill.

Det skal være artig, inspirerende og lærerikt for barn å benytte ulike digitale medier i hverdagen. Derfor er det viktig at pedagogiske aktiviteter knyttet til digitale medier kan inspirere og utvikle barn i alle aldre, og på alle utviklingstrinn.

Scratch er et programmeringsspråk som ble utviklet på 2000-tallet ved det anerkjente MIT-universitetet i USA. Scratch er laget for å gjøre det lett å programmere for alle, og særlig for barn og unge. Scratch brukes i undervisning fra barneskole til universitet i 150 land, og er oversatt til over 40 språk.

Med Scratch kan barn lære seg programmering på egen hånd, hvis de har lyst. Men det er nyttig med litt hjelp for å komme i gang, og denne boken leder dem gjennom et helt programmeringsprosjekt, fra det enkle til det avanserte. Etterpå er de klare til å lage sine egne prosjekter, og gå videre til andre programmeringsspråk etterhvert.

Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et stort og økende behov for folk som kan programmere. IT-bransjen er en av Norges største næringer. Kanskje ikke så rart, med tanke på at Vi lever i en verden hvor så å si alt vi kommer i kontakt med har et eller flere programmerte elementer.

Veldig forenklet kan man si at programmering er en oppskrift man kan gi til datamaskinen, som den utfører til punkt og prikke. Datamaskinen utfører instruksene (oppgavene) i oppskriften en etter en, akkurat slik de står skrevet, nøyaktig i den rekkefølgen man har skrevet dem.

Scratch er et programmeringsmiljø som er laget for å gjøre det enkelt og morsomt å lære seg å programmere. Men selv om Scratch er enkelt å komme i gang med, er det likevel også kraftig. Med Scratch kan man lett lage visuelle programmer og spill, morsomme og lærerike animasjoner, eller interaktive presentasjoner. Scratch lar deg bygge opp programmet ditt kloss for kloss, samtidig som det er svært enkelt å teste ut hvordan endringene dine påvirker programmet ditt underveis.

Scratch kan brukes både rett i nettleseren, eller via den nedlastbare versjonen (som f.eks. kan benyttes på steder uten internettilkobling).

Når man først har lært seg programmeringens grunnsteiner, kan disse brukes i alle andre programmeringsspråk senere. Selv om Scratch ser enkelt ut, er grunnsteinene akkurat de samme som i andre programmeringsspråk.

Scratch er et visuelt programmeringsverktøy, som gjør det mulig for barn å programmere uten å måtte huske på en rekke kryptiske uttrykk, eller perfekte plasseringer av semikolon, og andre spesialtegn.

Scratch er et svært godt og pedagogisk verktøy, som introduserer elementer fra programmeringens verden på en enkel og forståelig måte.

"Scratch fra scratch" gjør det mulig for barna å leke med Scratch selv om de (og deres foreldre) ikke har noen forkunskaper innenfor programmering. Boken har meget gode steg-for-steg-beskrivelser og detaljerte figurer, slik at man hurtig kommer i gang med sitt første spill.

Scratch er et utrolig morsomt og enkelt språk å lære. Dessuten kan du gjøre ganske mye med det.

"Scratch fra scratch" vil gi deg en god og solid innføring i Scratch.

Jeg kan trygt anbefale denne boken.

Kodegenet har satt opp en egen ressursside for Scratch fra scratch-boken. Denne nettsiden er ment som en ekstraressurs til boken, både mens man leser og i etterkant. I tillegg forsøker den å samle nettsider som kan være til nytte for de som ønsker å bruke boken i undervisning, enten på kodeklubber eller på skolen. Nettsiden samler og gir informasjon om:

  • Lenker til andre nettsider som kan være av interesse
  • Lenker til Scratch-prosjekter for hvert av kapitlene i denne boken
  • Lærerressurser som kan hjelpe både instruktører på kodeklubben og lærere i skolen med å undervise med Scratch som tema
  • En oversikt over hvordan innholdet i denne boken kan benyttes til å nå læreplanmålene i grunnskolen
  • Vise til og liste opp trykkfeil

Ressurssiden til boken finnes på Kodegenet sine nettsider: www.kodegenet.no/scratchfrascratch


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar