torsdag 1. desember 2016

Hellig jul

Hellig jul
Julehefte
80 sider
Vårt Land forlag og Egmont
2016

"Hellig jul" er inspirert av de klassiske litterære juleheftene, hvor glemte perler og nye bidrag kretser rundt julens kristne budskap. Legender, salmer, noveller, faktatekster, intervjuer og kunst innbyr til høytlesning, refleksjon og julestemning.

Tradisjonen med kristne julehefter er lang, det toppet seg i årene før siste verdenskrig - noen av dem gikk i enorme opplag. De store, påkostede bladene var et dannelsesprosjekt: Slik kom litteratur og varm kunnskap om julens mening inn i hjemmene. Det ble lest, og det ble lest høyt. Så stanset tradisjonen, mer eller mindre.

Med "Hellig jul" tas den opp igjen. Ved hjelp av gamle, litterære perler og nyskrevne tekster, dikt, salmer og kunst sirkles julens tidløse budskap inn - julen som en kristen høytid, en livsfølelse, en lengsel, som "håpets

byggesteiner", slik forfatteren og salmedikteren Eyvind Skeie sier det i heftet.

Jesu fødsel er den største og mest toneangivende av alle fødsler, han trosset mørket på jorden, han kom for å frelse. Rundt ham står alle barn til alle tider, i alle aldre og i hver krok av verden. Også i dette juleheftet.

I denne første utgaven av "Hellig jul" beskriver Eivind Skeie julaften som mulighetenes kveld. Wilfrid og Guido Stinissen, Egil Svartdahl og Thomas Sjödin deler tanker om tro. Noveller og dikt er skrevet av Laura Djupvik, Bjørn Sortland, Arne Berggren, Levi Henriksen og Lina Undrum Mariussen. Udødelige juletekster av Selma Lagerlöf og Sigrid Undset er hentet frem. Erling Rimehaug går i fotsporene til Maria og Josef, mens Kjell A. Nyhus feirer jul i fengselet. Viktor Paul Mohns vidunderlige tegninger tar oss med på Reisen til Jesusbarnet. Reidar Hvalvik viser kunsten som skapte juleevangeliet, Arne Guttormsen forteller om de norske juleskikkenes betydning. Alt dette følges av kunstverk, bilder og tegninger av Borgny Svalastog, Liv Andrea Mosdøl, Katarina Caspersen og mange flere.

"Hellig jul" er et samarbeid mellom Vårt Land forlag og Egmont Publishing. Heftet vil være tilgjengelig over hele landet fra slutten av november og er trykket i 40 000 eksemplarer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar