tirsdag 19. november 2013

"Happy Heart Meditasjonsbok med meditasjonskort og CD."

Happy Heart Meditasjonsbok med meditasjonskort og CD.
44 guidede meditasjoner for kropp og sjel.

Meditasjonene er utarbeidet av fysioterapeut, akupunktør og yoga-instruktør Helle S. Heyerdahl. Hver meditasjon er vakkert illustrert av kunstneren Björg Thorhallsdottir.
Björg forteller at meditasjonskortene nettopp er laget med tanke på våre travle liv, og lengselen etter små pustehull i hverdagen. - Du kan trekke et kort mens du sitter på bussen eller på venteværelse, og så lukker du øynene og lar noen minutter av ventetiden bli en indre reise.
Når du flytter konsentrasjonen fra det ytre til ditt indre kan du selv skape ditt eget stille rom, uavhengig av det som er rundt deg. Vi lever i en tid med så mye ytre støy at vi trenger redskaper til å gå innover i oss selv. Innsikt i hvem du er, gjør det lettere å velge riktig på reisen gjennom livet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar