onsdag 10. desember 2014

"Broren" av Olav W. Rokseth

Broren
Olav W. Rokseth
Thriller
384 sider
Gyldendal
2014

Olav W. Rokseth (f. 1955) er journalist, fra Trondheim og bor i Oslo. Han er utdannet samfunnsviter og har flere reiser i Latin-Amerika og Asia bak seg.
Han debuterte i 2011 med thrilleren "Et spørsmål om beskyttelse", som fikk svært god mottakelse.

Bokens hovedkarakterer er de to brødrene Jonas og Alex Raa fra Dovre. De er forholdsvis ulike og har et mindre godt forhold til hverandre.

Jonas, som er eldst, er journalist, men forhenværende skarpskytter med en militær bakgrunn fra Afghanistan.

Yngste broren Alex er etterretningsagent. Han befinner seg i Afghanistan, men skal etter sigende har forsvunnet under uklare omstendigheter.

Hjemme i Norge har han en fem år gammel sønn, Daniel.

Men det Alex ikke vet, er at Daniel har leukemi og sårt trenger en beinmargstransplantasjon fra faren.
Cellegiftbehandlingen han har vært igjennom, har ikke gitt de ønskede resultater, og legenes prognoser for overlevelse (uten ny beinmarg) er svært dårlige. Faktisk så dårlige at de ikke levner han mer enn fire ukers levetid.

Dermed begir Jonas seg i vei til Afghanistan, i håp om å finne broren før tiden renner ut. Med blandede følelser gir han seg i kast med oppgaven.

Jonas bærer på en mørk hemmelighet fra sitt tidligere opphold i landet. Under et militært tokt kom han nemlig i skade for å drepe en 13 år gammel gutt. Siden den gang har han aldri vært den samme.

Men å finne Alex viser seg å være en meget stor utfordring.

Med hjelp fra den afghanske veiviseren Omaid tar han seg innover det kuperte landskapet, og videre inn i fjellene.
På den farefulle ferden må de hanskes med alt fra narkotikasmuglere til ulike grupperinger av taliban.
Dessuten er ikke alle blant lokalbefolkningen like velvillige. Gjestfrihet er et viktig element i deres kultur, men årelang okkupasjon har forsterket et ønske om hevn overfor utlendinger.

"Broren" er en intenst spennende bok, der utfallet er usikkert til siste side. Historien har en nerve tvers igjennom.
Boken er en pageturner, og det er lett å la seg rive med.

For øvrig er tematikken interessant.

Både karakterer og miljøskildringer er preget av soliditet og troverdighet, og det synes åpenbart at forfatteren har gjort en grundig jobb med researchen.

Det er engasjerende og velskrevet. Språket er intet annet enn uhyre godt.

"Broren" er en thriller med en både fengslende og uforglemmelig historie, og en bok jeg uten tvil vil anbefale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar