onsdag 11. mars 2015

"Mattehjelperen" av Hanan M. Abdelrahman

Mattehjelperen
- Leksehjelp for foreldre og elever ved ungdomsskolen
Hanan M. Abdelrahman
Lærebok
239 sider
J.M. Stenersens Forlag
2015

Hanan M. Abdelrahman underviser i matematikk på grunnskolenivå (1. - 10. klasse), videregående og høyskolenivå. Hun har jobbet som lærer i ti år, både på barne- og ungdomstrinnet. Hun er også privatlærer i matematikk, med mange gode resultater og positive tilbakemeldinger. Abdelrahman har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikkdidaktikk fra Høgskolen i Oslo.

Mange barn og unge utvikler en slags fobi overfor matematikk. Begrepet matteangst har kommet inn i norsk språk, og i USA har termen «math anxiety» vært brukt i lang tid. Hos enkelte kan til og med faget lage mentale sperrer og øke stressnivået.

Men matteangst sies å ikke være medfødt. I stedet skyldes den et resultat av møtet med skolens matematikk.


I skolen og samfunnet for øvrig har matematikken høy status. Studier som PISA og TIMSS benyttes til å rangere kvaliteten på forskjellige lands skolesystem, og det er i hovedsak kunnskaper i matematikk og naturvitenskap som blir testet.

I løpet av ungdomsskolen forandrer også faget seg. Det går fra å være praktisk rettet til å bli mer abstrakt, altså at elevene må lære å regne med bokstaver og bruke matematikken i større sammenhenger.

Mange synes at matematikken er vanskelig, og mange gir dessverre opp. Dette gjelder for både elever og foreldre.

For å komme ut av dette uføret kreves det gode mattelærere, lærere som kan faget og dets metoder, og lærere som ser elevene som individer. Hanan M. Abdelrahman er en slik lærer, og denne boken som hun har skrevet, er ment å være førstehjelp for alle som ønsker å bli bedre i matematikk.

Hun er en erfaren mattelærer og vil med "Mattehjelperen" hjelpe deg gjennom hele mattepensumet for ungdomstrinnet, på en lettfattelig måte.
Boken kan brukes av foreldre som ønsker å hjelpe barna sine, eller av barn som trenger å få forklart matte på en annen måte enn det læreren på skolen gjør.
Derfor starter denne boken med de helt grunnleggende tingene man må kunne for å forstå matte.

"Mattehjelperen" er delt inn i fem kapitler og dekker de ulike emnene i fagplanen på ungdomsskolen.
Emnene er merket med karakternivå. Dermed kan man vite akkurat hva man trenger å kunne, alt etter det ambisjonsnivået man har.

Boken er pedagogisk tilrettelagt. Den er oversiktlig, med illustrasjoner og tekst. Teksten er heller ikke så tung, slik at den vil egne seg godt til målgruppen.
Dessuten er selve strukturen både logisk og ryddig med informative topptekster og andre grafiske virkemidler som gjør at du lett finner frem i lærestoffet.
Den inneholder også fullstendige løsningsforslag til ulike typer av oppgaver.

Forfatteren har forklart trinn for trinn hvordan man kan løse de forskjellige oppgavene. Hun forklarer også hvordan man skal bruke de digitale verktøyene Excel og Geogebra. Slike digitale verktøy er nemlig obligatoriske på eksamen for 10. trinn fra våren 2015.

Boken innehar dessuten eksempler og forklaringer av vanskelige ord, og ikke minst et detaljert register bakerst, som gjør det lett å finne det man måtte lure på.

Jeg tror at "Mattehjelperen" vil være til svært god hjelp for dem som sliter med den ordinære matteboka, men også for foreldre som vil repetere, slik at de lettere kan hjelpe sine egne barn med matteleksene.

Forfatterens ønske med boken er at flere kan få oppleve mestringsgleden som matten gir. Hun håper også at den kan bidra til å motivere noen elever til å fortsette med matte på videregående, og etter hvert på videre studier. Jeg håper også det.

I tillegg tror jeg den vil være nyttig å ha for foreldre til elever på ungdomsskolen som trenger en egen bok de kan slå opp i når stoffet blir litt vanskelig.

Totalt sett virker denne boken å være et meget godt supplement til den ordinære læreboken, med stoffet fra alle de tre årene på ungdomsskolen samlet mellom to permer.
Og det merkes lett at forfatteren har lagt mye av sin sjel i den.

Dette er en bok jeg vil anse som en investering, og anbefaler absolutt alle foreldre til elever på ungdomsskolen å kjøpe den.


 
 
Forfatteren tar imot spørsmål på sin facebook side. Men se igjennom innleggene på siden hennes først. Det kan nemlig være at du finner svaret du er på jakt etter der.
 
Boken kan bl.a. bestilles her:

1 kommentar:

  1. Kjære barn og ungdom.
    Dersom dere lurer på noe angående denne boken, så må dere ikke nøle med å kommentere under. Evt. spørsmål kan også rettes til meg pr. mail.

    SvarSlett